Om

2004 startades verksamheten i ett enskilt bolag Stenkulla Gård Entreprenad,

som utförde trädfällning, avverkning- gallringsuppdrag.

 

2016 bildades ALB som ett helägt privat aktiebolag.

Vi har nu utökat maskinparken med en Terri 34c Kombi.

 

El installationer och service utförs såväl på lågspänning samt högspänningsanläggningar.

Kontaktinformation

Andreas Lövström

Mobil:0708-713408

E-post:info@alb.nu

ALB Skog El Entreprenad AB

Värsjö 6130

280 40 Skånes Fagerhult